תיכון אהל שם | מידע לנרשמים

מסמכים וטפסי הרשמה

מועדי השלמת הרישום למי שלא נרשם לפני פסח לבית ספרנו יתקיים ביום חמישי,  9/5/24 ,
בין השעות 12:30 – 15:00

- מידע והנחיות לקראת רישום תשפ"ה

מידע לגבי תשלומים לבית הספר

 

כתובת הדוא"ל שלנו לפניות בנושא רישום: rishum2024@ohel-shem.com