תיכון אהל שם | מדריכי של''ח צעירים

משצ"ים

"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים."
        
                                             (ד"ר סוס)


אודות

מש"צים הם מדריכי של"ח צעירים. מסגרת מדריכי השל"ח הצעירים נועדה לגבש שכבה איכותית,
משפיעה ומובילה בקרב הנוער. המש"צים פעילים בתוך בית הספר בפעילויות חברתיות שונות-
ובשדה במסגרת פעילויות השל"ח (שדה-לאום-חברה) והטיולים השנתיים.

בפעילות המש"צים למען הכלל יש מן ההנהגה וכרוכים בה אתגר אישי ותרומה אישית.
פעילות זו תורמת להתפתחותם, לגיבוש זהותם ולמימושם העצמי. היא מחזקת את אמונתם
בכוחם וביכולתם לפעול ולהצליח בעשייתם, הגורמת להם לסיפוק רב. הפעילות בשדה,
באופן מיוחד, מזמנת ליחיד ולקבוצה אתגרים ומצבים התובעים יכולת התמודדות נפשית וגופנית
שיש בה כדי לחזק את היחיד ולטפח את החברות. היא תורמת לעיצוב דמותו של הפרט, ומזמנת
מצבים לטיפוח רוח הצוות, שיתוף פעולה, אחריות הדדית ורעות.

 

הכשרת המש"צים לשלביה השונים והתנסותם בתפקידי מנהיגות, מקנים לבוגרים מודעות,
מעורבות, אחריות אישית וציבורית, מסירות ומחויבות ערכית לעמם, ארצם ומולדתם.

 

חזון המש"צים

 • המש"צים במסגרת 'צוות של"ח' יובילו את מכלול התהליכים החינוכיים-ערכיים להכרת הארץ
  ולאהבת המולדת. בהתנהגותם ישמשו המש"צים דוגמה ומופת אזרחי ויפעלו להעמקת הזהות
  היהודית-ציונית-הומניסטית ודמוקרטית, לחיזוק תחושת ההשתייכות, להגברת המעורבות והתרומה
  לחברת בית הספר, לקהילה, לחברה, לארץ ולמדינת ישראל.
 • המש"צים (מובילי של"ח צעירים) הם תלמידים אשר בוחרים להצטרף לצוות של"ח, עוברים תהליך
  הכשרה מתמשך ורואים בהתנדבות הגשמה משמעותית לשירות ותרומה לחברה ולמדינת ישראל.
 • התנסות המש"צים בתפקידי מנהיגות והובלה תוצב במוקד תהליך התפתחותם לטיפוח: אחריות,
  עצמאות, מסירות, מעורבות, מחויבות ערכית ותרומה אישית  אשר יקנו משמעות וערך לעשייתם.

   

דמות המש"צ

 • בעל יושרה ואמינות
 • איש שדה וידיעת הארץ
 • מגלה תושייה התמדה ומחויבות
 • בעל יכולת להנהיג ולהוביל אחרים
 • בעל כושר הבעה ועמידה מול קהל
 • בעל יכולת עבודה בצוות.
 • יוזם, בעל כושר ניהול, תכנון, ארגון וביצוע
 • חברותי ומקובל על חבריו
 • אזרח מופ"ת: מעורב ואחראי, פעיל, תורם - מתנדב
 • מכבד את מורשתו ושפתו אזרח נאמן למדינת ישראל

 

תפקידי המש"צ

תפקידי המש"צ נגזרים מהיותו חבר ב'צוות של"ח' של ביה"ס האמון על הפעילות להכרת הארץ,
אהבת המולדת והעשייה החברתית שבאחריות ובפיקוח המורה לשל"ח וידיעת הארץ. לפיכך
תפקידי המש"צ יהיו:

 • הדרכת עמיתים או צעירים יותר בפעילות השל"ח בבית הספר ובשדה. 
 • הדרכה, הנחייה וסיוע בהכשרה ובפעילות של "פרחי המש"צים"  ומש"צים צעירים ממנו.
 • חברות בשכבת הגיל של המש"צים הבוגרים בביה"ס ובהנהגה.
 • הובלה והנחייה של קבוצות משימה בפעילות השל"ח בבית הספר ובשדה, בפיקוח והנחייה של מורה של"ח.
 • אירגון והכנות לקראת היציאה לשדה ובמהלך פעילות בשדה. 
 • ביצוע תפקידים בעלי אחריות מיוחדת לאורך המסלול: ניווט, "מאסף", השגחה וסיוע בנקודות קושי כולל היבטי התמצאות ובטיחות, ריכוז התחרות וכד'. 
 • תכנון אירגון וביצוע פעולות חברתיות ופעילויות הפגה במסגרות הפעלה בשדה ובכתה. 
 • מעורבות פעילה בהכנת טקסים, אירועים ופעילויות בבית הספר ומחוצה לו
 • המש"צ ייזום באופן עצמאי ובמסגרת ההנהגה או פעולות תורמות לקהילה לחברה ולסביבה.

 

מש"צים אתר מינהל חברה ונוער