תיכון אהל שם | תכנית אקדמיה בתיכון

תכנית "אקדמיה בתיכון"

רכז התכנית – ד"ר דורון זהר

 

תכנית "אקדמיה בתיכון" הינה תכנית באגף למחוננים ולמצטיינים.
מטרת התכנית לעודד תלמידים.ות בחטיבה העליונה לשלב לימודים אקדמיים עם הלימודים בתיכון.
התכנית מיועדת לתלמידים.ות בעלי.ות מוטיבציה גבוהה, הישגים גבוהים ונכונות להשקעה והתמדה.

 

תכנית זו מאפשרת לתלמידים.ות.ות, כבר מכיתה ט', להתחיל ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה,
לשלב לימודים אקדמיים בתקופת התיכון, ללמוד ולהעשיר עצמם.ן בתחומי לימוד שונים ומגוונים
תוך שמירה על המסגרת הבית הספרית.

 

הלומדים.ות  בתכנית יכולים.ות לצבור נקודות זכות אקדמיות לקראת תואר ראשון. במקביל ניתן
ללמוד קורסים שניתן להמירם במקום בחינת הבגרות בהתאם לטבלת ההמרה המאושרת לאותו
מוסד לימודים מטעם משרד החינוך.

 

בשנת תשפ"א לומדים.ות כ-40 תלמידים.ות מבית הספר בתכנית במגוון תכניות/מוסדות אקדמיים
כגון "אקדמיה בתיכון – האוניברסיטה הפתוחה", "תכנית אודיסאה – מדעני העתיד – אוניברסיטת תל אביב",
תכנית בנו ארבל – אוניברסיטת תל אביב",  "הפקולטה להנדסה – אוניברסיטת בר אילן" .

 

שעות הלימוד ובחירת הקורסים במוסדות הלימוד הינם בהתאם להיצע הקורסים הקיים,
בתיאום ואישור בית הספר (במידה ושעות הלימוד מתנגשות במערכת שעות הבית ספרית).

 

למעט המבדק הראשוני והרישום לתכנית באוניברסיטה הפתוחה,
בכל שאר המוסדות/מסלולים הרישום והבחינות מתבצעים מול הנהלות התכניות.

 

אנא שימו לב כי ישנן תכניות מצוינות רבות ורק חלקן משתייכות לתכנית זו.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל לרכז התכנית doronzoh@gmail.com