תיכון אהל שם | עבודות קיץ לשנת הלימודים תשפ''ד

עולים לשכבה ט':

מתמטיקה - עבודת קיץ לעולים לכיתה ט׳

 

עולים לשכבה י':
לשון 
מתמטיקה:

תלמידים יקרים, לפניכם עבודות הקיץ במתמטיקה וכן חומרים והנחיות לקראת מבחן תחילת שנה במתמטיקה לתלמידי 3, 4 ו-5 יח"ל, כל הפרטים מופיעים בגוף עבודות הקיץ:

 

ערבית

ספרות

 

עולים לשכבה י"א:

מתמטיקה:

תלמידים יקרים, לפניכם עבודות הקיץ במתמטיקה וכן חומרים והנחיות לקראת מבחן תחילת שנה במתמטיקה לתלמידי 3, 4 ו-5 יח"ל, כל הפרטים מופיעים בגוף עבודות הקיץ: