תיכון אהל שם | מידע למועמדים למסלול מדעית-נחשון

 

מסלול כיתה מדעית-נחשון

"כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר: אני יורד תחילה לים וזה אומר: אני יורד תחילה לים...
מתוך שהיו עומדין ונוטלין עצה אלו באלו קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה
"

(תלמוד בבלי)

במהלך הדורות הפך נחשון לסמל המייצג ראשוניות והעזה. על-שם נחשון נטבע המושג "קפיצה נחשונית",
כתיאור לקפיצה נועזת, "מבצע נחשון" לפריצת הדרך לירושלים הנצורה במלחמת העצמאות ועוד.

 

אודות

מסלול הלימודים בכיתה מדעית-נחשון הוא מסלול ארבע שנתי.  התכנית נולדה מתוך התפיסה כי על-מנת לשרוד, להתפתח ולהתקדם כפרטים, כחברה, וכמדינה, עלינו לפתח ולטפח תשתית אנושית מובילה שתהווה פוטנציאל לעתודה מובילה לישראל. התפיסה החינוכית מבוססת על למידה ופיתוח אקטיביים עצמיים של התלמידים בהובלת מחנך-מנהיג, לפיתוח מקביל ומאוזן של שלושה בסיסי כוח: השכלתי, אישיותי וערכי, היוצרים יחד שלם הגדול מסכום חלקיו. בוגרי המסלול מצטיינים במגוון כיווני התפתחות בתחומים המקצועיים, הנסמכים על חשיבה מדעית, על מקוריות, על יצירתיות, ועל כישורי מובילות, יזמות ומנהיגות. בוגר המסלול יהיה אזרח תורם ומוביל תוך מחויבות לחברה, לעם ולמדינה.

 

מי מתאים ללמוד במסלול?

​המסלול מתאים לתלמידים הרואים עצמם הופכים בעתיד למובילים חושבים בחברה, ולכן מעוניינים ונדרשים בנוסף ללימודים הרגילים גם להעצמה כוללת בכל בסיסי הכוח הנדרשים למובילים, ובמיוחד: תשתית אישיותית וערכית מתאימה להובלה, רוחב אופקים כללי בדגש על תחומי המדעים, חוויות לימודיות וחברתיות שונות מהמקובל בבית הספר, ופיתוח יכולת החשיבה, הלימוד, ההתמודדות והניתוח של נושאים רבים.

 

התכנית הבית ספרית

​המסלול פועל בכיתת אם ייעודית מדעית. תכנית הלימודים מתבססת באופן מלא על תוכנית הלימודים הרגילה של בית-ספר, ובאה כתוספת וכהעצמה מעבר לתוכנית הלימודים. מערכת השעות של כיתת נחשון נבנית כך שיום קבוע בשבוע מוקדש באופן מלא לפעילות הייחודית של התכנית, המשקפות חינוך ולמידה בשלושת בסיסי הכוח: ההשכלתי – מדעי-טכנולוגי.

האישיותי - הנעה עצמית, מיומנויות למימוש דמות הבוגר (עבודת צוות, עמידה מול קהל, בניית טיעון ועוד). 

הערכי - ערכים אוניברסליים, ערכים יהודיים וציוניים.

 

מכאן שהמשימות העומדות בפני המחנכים והתלמידים במהלך הלימודים במסלול מתמקדות ב:

תשתית אנושית מובילה – אחריות, מנהיגות, ערכים, רצון להשפיע ולשנות.

הממצה את עצמה באופן מרבי – ראיה רחבה, שאיפה להעמקה ולמידה, כלים להתמודד עם הנדרש בעתיד.

עשייה למען החברה – מודעות לאתגרים החברתיים והלאומיים.

מחויבות עמוקה למדינת ישראל – זהות, שייכות, ציונות.

 

תנאי הקבלה

 • ציון ממוצע משוקלל מעל 90 בתעודה
 • ציון מעל 90 במתמטיקה
 • השתתפות ביום מיון הכולל:
  • מבחן מיון
  • סדנאות דינמיקה קבוצתית
  • ראיון התאמה אישי
 • מקום פנוי (בוגרי "מסד נחשון" מתקבלים ללא בחינה)

 

לתשומת לבכם:

 • תלמידים העונים על תנאי הקבלה ומעוניינים להתקבל למסלול מתבקשים לציין זאת בעת הרישום.
 • על ספח הבחירה נדרשות חתימתכם וכן חתימת הורים המאשרים התנסות זו.
  לא ניתן להתחיל את הפעילות ללא הספח.
  אישור הורים
 • ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום.

אישור תשלום עבור לימודים במסלול מדעית - נחשון.

 

יום המיון למסלול מדעית-נחשון


•    מבחן מיון (90 דקות) 
     
המבחן בודק הבנה וחשיבה מסדר גבוה, והשאלות עוסקות בתכנים מתוך תכנית הלימודים בכיתות ז-ח. 
      תכנית הלימודים במתמטיקה

      תכנית הלימודים באנגלית

      תכנית הלימודים במדעים

       נושאים
       מתמטיקה:  גיאומטריה, גרפים ואלגברה על נושאים מתוך תכנית הלימודים.
       אנגלית:      הבנת הנקרא וכתיבת חיבור. 
       מדעים:       שאלות חשיבה בפיזיקה וכימיה על נושאים מתוך תכנית הלימודים.

      
       חומר עזר מותר בשימוש

     מבחן לדוגמה
 

•    ראיון אישי (ללא נוכחות ההורים)
     הראיונות יתקיימו בשעות הצהריים והערב. 
     המועמדים יקבלו הזמנה לראיון האישי.

•    סדנת דינמיקה קבוצתית
     במהלך הסדנה התלמידים יחולקו לצוותים ויקבלו משימה קבוצתית לביצוע. 
     המועמדים יקבלו הזמנה אישית לגבי מועד הסדנה. 
     רשימות עם חלוקה לקבוצות יפורסמו על לוח המודעות בכניסה לבית הספר.

  מצגת חשיפה – מסלול מדעית-נחשון

 

עדות של תלמידה בתכנית:

 

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לאירה גבריאלוב רכזת המסלול
Ira-g@ohel-shem.com

 

נשמח לראותכם במסלול שלנו בשנה הבאה
בהצלחה לכולם!